KOMANDA

KOMANDA

Tyrimą atlieka tyrėjų komandos iš:

 • Latvijos

  • prof. dr. Sandra Sebre

  • dr. Baiba Martinsone

  • dr. Anika Miltuze

 • Taivano

  • doc. dr. Jennifer Wu​​

  • prof. Tung-Liang Chiang

  • dr. Ming-Yu Wang

Lietuvos komanda

prof. dr. Roma Jusienė 

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė bei Konsultavimo ir mokymų centro vadovė, klinikinė psichologė, psichodinaminės krypties psichoterapeutė. R.Jusienės mokslinių interesų sritys – raidos psichologija (ankstyvoji savireguliacijos raida, elgesio ir emocijų sunkumų veiksniai) ir sveikatos psichologija (lėtinėmis ligomis sergančiųjų psichosocialiniai poreikiai, kūdikių ir mažų vaikų sveikatos veiksniai). Pastaruosius keletą metų drauge su kolegomis psichologais ir gydytojais tyrinėja vaikų naudojimosi elektroninėmis medijomis reikšmę jų psichosocialinei raidai bei sveikatai. R.Jusienė yra monografijos „Mažų vaikų savireguliacija“ autorė, knygos „Vaikas auga“ ir vadovėlių „Konsultavimas mokykloje“, „Sveikatos psichologija“ ir „Psichologija“ bendraautorė. Daugiau kaip dvidešimt metų konsultuoja vaikus ir suaugusius, šeimas. R.Jusienė yra projekto „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane: tęstinis tyrimas“ vadovė, vyriausia mokslo darbuotoja.

doc. dr. Ilona Laurinaitytė

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto docentė, grupių psichoterapeutė. Moksliniai interesai apima kelias sritis: informacinių technologijų naudojimo ypatumus įvairaus amžiaus asmenų grupėse, smurto problematiką, kriminalinės rizikos vertinimą, grupinę psichoterapiją ir pan. Ji yra kelių nacionalinių ir tarptautinių projektų bei profesinių asociacijų narė, kasmet skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, yra buvusi kelių tarptautinių konferencijų organizacinio komiteto narė bei turėjusi ilgalaikių stažuočių užsienyje (Vokietijoje, N. Zelandijoje). Šiuo metu ji stažuojasi Johns Hopkins universiteto Bloomberg visuomenės sveikatos mokyklos Psichikos sveikatos departamente (Baltimorė, JAV). Projekte „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane: tęstinis tyrimas“ doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė dirba vyriausia mokslo darbuotoja.

doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto direktorė ir docentė. Mokslinių tyrinėjimų sritys: tėvų ir paauglių santykiai, vaikų ir paauglių draugystė už šeimos ribų, socialiniai tinklai, prievarta romantiniuose santykiuose, interneto naudojimas vaikų ir paauglių tarpe. V.Pakalniškienė yra daugelio mokslinių straipsnių bendraautorė. Projekte „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane: tęstinis tyrimas“ doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė dirba vyriausia mokslo darbuotoja.

 (Informacija ruošiama)

Edita Babkovskienė

Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantė. 2018 m. įgijo psichologijos bakalauro laipsnį. Domisi ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniais sunkumais, tėvų taikomomis auklėjimo praktikomis. Projekte „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane: tęstinis tyrimas“ Edita Babkovskienė dirba vyr.specialiste (laborante).

Laura Vitkė

Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantė, Lietuvos psichologų sąjungos asocijuota narė. 2016 m. įgijo pedagogės kvalifikaciją. Šiuo metu domisi pradinukų savireguliacijos gebėjimų bei kitų veiksnių sąsajomis su vaikų prisitaikymu mokykloje. Projekte „Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų interneto naudojimo sąsajos su jų socialine emocine raida bei santykiais su tėvais Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane: tęstinis tyrimas“ Laura Vitkė dirba vyr.specialiste (laborante).

Dėkojame Vilniaus universiteto psichologijos studentėms Laurai Puzaitei ir Kotrynai Danielevičiūtei už didelę pagalbą renkant bei tvarkant tyrimo duomenis.

 
 
 
 
 
 

Latvijos

komanda

(Informacija ruošiama)

 

Taivano

komanda

(Informacija ruošiama)

 
 • Facebook Social Icon

© 2019 mediavaikai.lt

Adresas

Psichologijos institutas,

Filosofijos fakultetas,

Vilniaus universitetas,

Universiteto g. 9/1,

Vilnius LT-01513

Kontaktai