top of page

Tyrimas PIN ATPAŽINIMAS. Paauglių probleminio interneto naudojimo atpažinimo instrumentų pritaikymas prevencijos ir intervencijos tikslais*.

Probleminis interneto naudojimas - PIN

 

Pasaulinis susirūpinimas dėl probleminio interneto naudojimo (PIN) ir jo poveikio visuomenės sveikatai ir toliau auga. Vaikai ir jauni suaugę asmenys išlieka labiausiai pažeidžiama grupe PIN (Fineberg et al., 2018, 2022). PIN mastą dar labiau išryškino Covid-19 pandemijos padariniai – išaugę nuotaikos ir nerimo sutrikimų bei medžiagų vartojimo sutrikimų rodikliai (Hamshire et al., 2021). Lietuvoje trūksta standartizuotų PIN problemai atpažinti, skirtų instrumentų, tinkamų ir prieinamų plačiai visuomenei bei specialistams. Kompulsyvaus interneto naudojimo skalė (CIUS) šiuo metu yra adaptuota naudojimui tik moksliniais tikslais, bet ne praktiniam atpažinimui individualiame lygyje. Tyrimu siekiama parengti ir pateikti plačiai visuomenei prieinamus, patikimus ir validžius instrumentus PIN atpažinimui įvairiose amžiaus grupėse. Tyrimų anketos - čia: https://neuropin.lsmu.lt/ . Paauglių klausimynui pildyti reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas, kviečiame susisiekti anketoje nurodytais kontaktais. 

Dalyviai 

Projekte dalyvauja daugiau kaip 800 Lietuvos šeimų, auginančių 2-14 metų vaikus.

 

Daugiau nei šimtas 6-11 metų amžiaus vaikų dalyvavo psichologiniame pažintinių gebėjimų, vykdomųjų funkcijų ir savireguliacijos testavime.

Finansavimas

Tyrimą finansuoja Valstybinis sveikatos stiprinimo fondas, pagal  projekto 4.2.2. priemonę „Priklausomybės nuo interneto naudojimo atpažinimo instrumentų pritaikymas plačiajai visuomenei prevencijos ir intervencijos tikslais“.

 

Pasirašytos sutarties Nr. S-64, paraiškos Nr. 2023-PRO-00087. 

.

Pagrindiniai tyrimo tikslai

1) Įvertinti 14-17 metų paauglių interneto naudojimo trukmę, veiklas ir įpročius,  PIN apimtis ir jo sąsajas su paauglių emocine ir fizine sveikata bei asmenybės ypatumais (bruožais);

2) Įvertinti CIUS** psichometrines charakteristikas ir diagnostinius atskaitos taškus probleminiam interneto naudojimo atpažinimui (angl. cut-score).

Duomenys

 

Surinkti analizei duomenys bus nuasmeninami, suteikiant jiems tik kodus. Jokie asmeniniai duomenys, galintys identifikuoti konkrečius asmenis, nėra renkami.

Tyrimo etapai 

  • Tyrime dalyvaus ir tęstiniuose tyrimuose dalyvaujantys tėvai, globėjai, jie informuojami apie vykstantį tyrimą su kvietimu leisti jų 14-17 m. vaikams dalyvauti elektroninėje apklausoje.

  • Tyrėjai taip pat tyrėjai aplanko 8-11 klasių moksleivius skirtinguose Lietuvos mokyklose ne mažiau kaip 3 regionuose, kviečia moksleivius dalyvauti apklausoje ir išdalina vokus su informuoto sutikimo formomis tėvams. 

  • Vyksta 14-17 m. paauglių elektroninė apklausa, duomenys nukraunami iš elektroninės sistemos į išorines apsaugotas laikmenas. 

Labai dėkojame projekte dalyvaujančioms mokykloms, moksleiviams ir tėvams bei globėjams! 

 

Jūsų indėlis labai svarbus kuriant moksliniais tyrimais grįstas žinias ir rekomendacijas.

Tyrimo rezultatai (po tyrimo, čia bus nuoroda į rezultatus). 

* Šis tyrimas yra dalis tyrimo „Probleminio interneto naudojimo atpažinimo instrumentų pritaikymas plačiajai visuomenei prevencijos ir intervencijos tikslais“ (vykdytojai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas; bendrame tyrime dalyvauja ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai).

** Apie CIUS klausimynus: https://e-etika.lt/pagalba-specialistui/instrumentai-vaiku-ir-paaugliu-pin-vertinimui/

VSS2-LOGO-3_edited.jpg
bottom of page