top of page

Tyrimo IKIMOKYKLINUKAI  komanda 

Tyrimą atliko jaunų ir jau patyrusių medikų bei psichologų komanda:

Labai dėkojame Vilniaus universiteto psichologijos specialybės studentėms Anetai Bojarovič, Indrei Eiliakaitei, Akvilei Kazlauskaitei, Urtei Ruzgaitei, Živilei Daunoravičienei už šaunią pagalbą atliekant projekto tyrimą, ypač vykdant vaikų psichologinį testavimą.

komanda1-smaller.png
roma_jusiene.png

Dr. Roma Jusienė

Socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė, Konsultavimo ir mokymų centras (KMC) vedėja ir vyr. mokslo darbuotoja, klinikinė psichologė ir psichoterpeutė. Ji yra knygos “Mažų vaikų savireguliacija” autorė, drauge su kolegomis parašė daugiau nei keturiasdešimt mokslinių straipsnių, vadovėlius “Psichologija”, “Sveikatos psichologija”, “Konsultavimas mokykloje”, keletą metodinių bei mokymo priemonių. R.Jusienė yra Lietuvos psichologų sąjungos Vaiko psichologinės gerovės komiteto pirmininkė. Ji taip pat yra Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos programos vadovė. Jau dvidešimt metų konsultuoja vaikus, suaugusius ir šeimas. Mokslinių tyrimų ir praktinio domėjimosi sritys – ankstyvoji savireguliacijos raida, raidos psichologija ir psichopatologija, sveikatos psichologija, šeimos psichologija, psichodinaminė psichoterapija. R. Jusienė yra projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ vadovė.

Dr. Ilona Laurinaitytė

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto docentė, grupių psichoterapeutė. Moksliniai interesai apima kelias sritis: informacinių technologijų naudojimo ypatumus įvairaus amžiaus asmenų grupėse, smurto problematiką, kriminalinės rizikos vertinimą, grupinę psichoterapiją ir pan. Ji yra kelių nacionalinių ir tarptautinių projektų bei profesinių asociacijų narė, kasmet skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, yra buvusi kelių tarptautinių konferencijų organizacinio komiteto narė bei turėjusi ilgalaikių stažuočių užsienyje (Vokietijoje, N. Zelandijoje). Šiuo metu ji stažuojasi Johns Hopkins universiteto Bloomberg visuomenės sveikatos mokyklos Psichikos sveikatos departamente (Baltimorė, JAV). Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirbo vyriausia mokslo darbuotoja.

ilona_laurinaityte.png
ruta_praninskiene.png

Dr. Rūta Praninskienė

Gydytoja vaikų neurologė, medicinos mokslų daktarė, nuo 1999 m. dirba Vaikų  ligoninės VUL Santaros klinikų, Vaikų neurologijos skyriuje, o nuo 2008 m. dirba skyriaus vedėja bei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos rezidentų vadove. Gydytoja tobulinosi Ciuricho universiteto Vaikų ligoninėje, Vaikų neurologijos ir neurofiziologijos skyriuje, bei Berno universiteto ligoninės miego laboratorijoje (Šveicarijoje). 2012 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Epilepsija sergančių vaikų miego sutrikimai ir melatonino sekrecijos bei ekskrecijos ypatumai“. Koordinuoja retų Vaikų epilepsijų ir miego sutrikimų kompetencijos centro veiklą. Gydytoja yra  Lietuvos vaikų neurologų draugijos,  Vilniaus krašto neurologų draugijos,  Lietuvos epileptologų draugijos, Baltijos šalių vaikų neurologų asociacijos, der Deutsch-Baltischen Ärztegesellschaft e.V. draugijų narė. Nuo 2005 m. Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantė vaikų neurologijos klausimais. Profesinio domėjimosi sritys: vaikų epilepsija, miego sutrikimai, judesių sutrikimai (distonija, ataksija, chorėja, tikai ir kt.), neurofiziologiniai tyrimai: elektroencefalografija, polisomnografija, aktigrafija. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirba vyresniąja mokslo darbuotoja.

Dr. Lauryna Rakickienė

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto lektorė. 2015 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją pradinio mokyklinio amžiaus vaikų pažintinių gebėjimų ir mokyklinės sėkmės tema. Yra Lietuvos psichologų sąjungos, Europos raidos psichologijos asociacijos narė, vykdo aktyvią mokslinę veiklą: vykdo mokslinius tyrimus ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų socialinės ir pažintinės raidos tema, yra paskelbusi mokslinių publikacijų recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Specializuojasi raidos, ugdymo psichologijos srityse. Dirba psichologe Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje, konsultuoja mokymosi, elgesio ar emocijų sunkumų turinčius vaikus, jų tėvus ir mokytojus. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirba mokslo darbuotoja.

lauryna_rakickiene.png
vaidotas_urbonas.png

Dr. Vaidotas Urbonas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos ir Vaikų ligoninės VUL Santaros klinikų docentas, vaikų gastroenterologas. Tobulinosi Tamperės universiteto ligoninėje (Suomija), Čikagos Layolos universiteto ligoninėje (JAV), Umea universiteto ligoninėje (Švedija), Grazo universiteto ligoninėje (Austrija), Oksfordo universiteto J.Radcliff ligoninėje (Jungtinė Karalystė), Odensės universiteto ligoninėje (Danija), Varšuvos motinos ir vaiko institute (Lenkija). Yra paskelbęs 175 mokslines publikacijas tarptautiniuose ir Lietuvos moksliniuose žurnaluose, vadovėlių „Vaikų ligos“ ir „Šeimos gydytojo vadovas“ bendraautoris bei išvertė vadovėlį „Vaikų gastroenterologija“. Perskaitė per 200 pranešimų įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, gavo įvairių apdovanojimų už savo mokslinę veiklą. V. Urbonas – Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas, Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos pirmininkas, Europos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos narys, Lietuvos enterinės ir parenterinės mitybos draugijos valdybos narys, LR Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas vaikų gastroenterologijai. Mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narys: Pediatrija ir Gastroenterologija, hepatologija. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ dirba vyriausiu mokslo darbuotoju.

Dr. Rima Breidokienė

Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė, vaikų ir paauglių psichologė ir psichoterapeutė. 2014 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją ankstyvosios savireguliacijos veiksnių tema. Dirba vaikų ir paauglių psichologe – psichoterapeute Vilniaus šeimos psichologijos centre. Jau virš 10 metų konsultuoja vaikus ir paauglius, turinčius įvairių elgesio ir emocinių sunkumų, patyrusius psichologines krizes ir traumas, taip pat jų tėvus (globėjus), mokytojus. Taip pat vykdo mokslinę veiklą: dalyvavo tęstiniame ankstyvosios savireguliacijos raidos tyrime, yra paskelbusi mokslinių publikacijų recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Mokslinių tyrimų ir praktinio domėjimosi sritys – ankstyvoji savireguliacijos raida, raidos psichologija ir psichopatologija, vaikų ir paauglių psichodinaminė psichoterapija. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirba mokslo darbuotoja.

rima_breidokiene.png
lina_petronyte.png

Lina Petronytė

Medicinos gydytoja, vaikų ligų ir neonatologijos rezidentė. 2008 - 2014 metais baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Studijų metu aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje draugijoje. 2012 - 2014 metais jos darbai patekdavo tarp geriausiųjų ir būdavo pristatomi studentų mokslinės draugijos plenarinėse konferencijose. 2014 m. įstojo į vaikų ligų ir neonatologijos rezidentūrą. Nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. dirba VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centre medicinos gydytoja. Yra paskelbusi 4 publikacijas moksliniuose recenzuojamuose leidiniuose. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirba jaunąja tyrėja.

Laura Vitkė

Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantė, Lietuvos psichologų sąjungos asocijuota narė. 2016 m. įgijo pedagogės kvalifikaciją. Šiuo metu domisi pradinukų savireguliacijos gebėjimų bei kitų veiksnių sąsajomis su vaikų prisitaikymu mokykloje. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dirba laborante.

laura_vitke.png
edita_baukiene.png

Edita Baukienė

Vilniaus universiteto psichologijos doktorantūros studijų studentė. 2013 m. įgijo psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete. Nuo studijų pradžios domisi mažų vaikų miego sunkumais, o šiuo metu, vadovaujant prof. dr. Romai Jusienei, tyrinėja mažų vaikų miego kokybės ir šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo sąveikas ankstyvosios raidos požiūriu. Yra vienos mokslinės publikacijos, skelbtos recenzuojamame mokslo žurnale, bendraautorė. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ ji dalyvauja kaip doktorantė, jaunoji tyrėja.

Edita Babkovskienė

Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantė. 2018 m. įgijo psichologijos bakalauro laipsnį. Domisi ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniais sunkumais, tėvų taikomomis auklėjimo praktikomis. Projekte „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ dirba laborante.

edita_babkovskiene.png

Labai dėkojame Vilniaus universiteto psichologijos specialybės studentėms Anetai Bojarovič, Indrei Eiliakaitei, Akvilei Kazlauskaitei, Urtei Ruzgaitei, Živilei Daunoravičienei už šaunią pagalbą atliekant projekto tyrimą, ypač vykdant vaikų psichologinį testavimą.

Dr. Roma Jusienė
Dr. Ilona Laurinaitytė
Dr. Rūta Praninskienė
Dr. Lauryna Rakickienė
Dr. Vaidotas Urbonas
Dr. Rima Breidokienė
Lina Petronytė
Laura Vitkė
Edita Baukienė
Edita Babkovskienė
bottom of page