top of page

Tyrimas VAIKAI KARANTINE. NUOTOLINIS VAIKŲ UGDYMAS PANDEMIJOS DĖL COVID-19 METU: GRĖSMĖS BEI GALIMYBĖS EKOSISTEMINIU POŽIŪRIU 

Apie tyrimą

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti ir persiorganizuoti visa švietimo sistema, visas vaikų ugdymo (dalykinio, socialinio, net fizinio) procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytų sąlygų iššauktas staigus pokytis paveikė ugdymo proceso dalyvių (vaikų, tėvų, mokytojų) sąveikas, įsitraukimą ir vaidmenis ugdymo procese; ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį. Tai analogų neturinti patirtis, ir galimybė šią patirtį tyrinėti. 


Todėl įvairių sričių bei krypčių - edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos - mokslininkai apsijungė bendram tyrimo projektui, kurio tikslas – visapusiškai išanalizuoti privalomo ugdymo(si) iššūkius ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams),  grėsmes ir galimybes priešmokyklinės ir 1–8 klasių vaikų fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei ir parengti rekomendacijas švietimo, socialinės politikos formuotojams ir vykdytojams, mokyklų vadovams, mokytojams ir tėvams.
 

FINANSAVIMAS

 

Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMT), sutarties nr. S-COV-20-11, 2020 metais.

DALYVIAI

Projekte dalyvavo daugiau kaip 1000 Lietuvos šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus (nuo 7 iki 14 metų, 1 - 8 klasės) bei pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai.  

Projekto metu buvo atliekama išsami ir įvairiapusė privalomo nuotolinio mokymo (dėl COVID-19 pandemijos) pasekmių vaiko ugdymui ir sveikatai analizė apimant vaiko bei visų ekologinių raidos sistemų veiksnius. Numatoma įvardinti konkrečias grėsmes ir pasiūlyti jų sprendimo būdus, o taip pat atsiradusias galimybes ateityje pritaikyti ir išplėtoti nuotolinį mokymą.

Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems – jūsų dalyvavimas labai svarbus kuriant moksliniais tyrimais grįstas žinias.

bottom of page