top of page

PROJEKTAS

TYRIMAS: PRADINUKAI. JAUNESNIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ INTERNETO NAUDOJIMO SĄSAJOS SU JŲ SOCIALINE EMOCINE RAIDA BEI SANTYKIAIS SU TĖVAIS LATVIJOJE, LIETUVOJE IR TAIVANE: TĘSTINIS TYRIMAS

Tikslas

Šio projekto tikslas yra aiškintis jaunesnio mokyklinio amžiaus (8-10 m.) vaikų naudojimosi internetu, vaikų emocinių bei socialinių sunkumų ir tėvų elgesio, arba tėvystės praktikų, sąsajas tęstinėje perspektyvoje trijose skirtingose kultūrose: Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane.

Projektas vykdomas pagal Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programą. Projektą finansuoja Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo taryba (MOST) ir Lietuvos mokslo taryba (LMT), sutarties nr. S-LLT-18-3, 2018 – 2020 metais.

Klausimai į kuriuos ieškoma atsakymų:

  1. Ar ir kaip vaikų naudojimasis internetu siejasi (ilgalaikėje perspektyvoje, t. y. vienerių metų laikotarpiu) su jų socialiniais emociniais bei elgesio sunkumais, bendrai prisitaikymu ir savijauta?

  2. Ar ir kaip vaikų naudojimasis internetu siejasi su šeimų socialiniais demografiniais veiksniais, namų aplinka, tėvystės praktikomis, apimant elgesį su vaiku bei domėjimąsi vaiko naudojimusi internetu; be to, kaip pastarieji veiksniai sąveikauja su vaiko socialine emocine raida bei prisitaikymu?

  3. Ar ir kaip šios sąsajos panašios (skiriasi) trijose šalyse – Latvijoje, Lietuvoje, Taivane, t. y.  koks socialinio kultūrinio konteksto vaidmuo aiškinant šiuos ryšius?

Dalyviai

Projekte dalyvauja beveik 300 pradinio mokyklinio amžiaus vaikų ir tiek pat jų tėvų iš kelių Vilniaus miesto mokyklų. Labai dėkojame visiems projekte dalyvaujantiems vaikams ir jų tėvams bei mokyklų administracijoms už bendradarbiavimą.

bottom of page