top of page

PROJEKTAS

ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR MAŽŲ VAIKŲ SVEIKATA

Tikslas

Šiuo projektu buvo siekiama sužinoti mažų (pusantrų-penkių metų amžiaus) vaikų šiuolaikinių informacinių technologijų, kitaip dar elektroninių medijų (sutr. IT ir e-medijų) naudojimą, jų reikšmę vaikų fizinei, psichikos sveikatai ir raidai bei teikti moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams, ugdytojams, plačiai visuomenei apie rizikos ir apsauginius vaikų sveikatos veiksnius šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje.

Projektas vykdytas pagal Gerovės visuomenės programą. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMT), sutarties nr. GER-006/2017, 2017 – 2018 metais.

Dalyviai

Projekte dalyvavo daugiau kaip 1200 Lietuvos šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus. Du šimtai ketverių-penkerių metų amžiaus vaikų dalyvavo psichologiniame pažintinių gebėjimų, vykdomųjų funkcijų ir savireguliacijos testavime.

Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems – jūsų dalyvavimas labai svarbus kuriant moksliniais tyrimais grįstas žinias.

Dėkojame tėvams ir gydytojams

Nuoširdžiai dėkojame daugiau nei tūkstančiui šeimų, dalyvaujančių mūsų projekto tyrimo pirmame etape. Ačiū mažus vaikus auginantiems tėvams, skyrusiems laiko atsakyti į tyrimo anketos klausimus.

Taip pat dėkojame Alytaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų apskričių šaunioms šeimų bei vaikų ligų gydytojoms už bendradarbiavimą atliekant tyrimą. 

Dėkojame ugdymo įstaigoms

Labai dėkojame ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, vaikų lopšeliams darželiams, už bendradarbiavimą skleidžiant informaciją apie mūsų tyrimą ir renkant tyrimo duomenis. Didelis ačiū:

 • Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“

 • Joniškio lopšeliui-darželiui „Saulutė“

 • Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

 • Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Obelėlė“

 • Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“

 • Panevėžio vaikų lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“

 • Senosios Varėnos lopšeliui-darželiui „Nykštukas“

 • Švenčionių raj. Pabradės lopšeliui-darželiui „Varpelis“

 • „Vaikystės sodo“ Antakalnio padaliniui, Leono Sapiegos sodui

 • Vaikų darželiui „Vaikystės takas“

 • Varėnos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“

 • Varėnos r. Valkininkų gimnazijos Naujųjų Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui

 • Vilniaus lopšeliui-darželiui „Aitvaras“ 

 • Vilniaus lopšeliui-darželiui „Jovarėlis“

 • Vilniaus lopšeliui-darželiui „Lakštingala“

 • Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pumpurėlis“

 • Vilniaus Santariškių lopšeliui-darželiui

 • Vaikų darželiui „Šviesos slėnis“

 • Všį „Smalsieji pabiručiai“ Šiauliuose

bottom of page