Nauji įrašai

Mažų vaikų ir jų tėvų IT naudojimo sąsajos: obuolys nuo obels netoli rieda?

Amerikos pediatrų asociacija skelbia kūdikių ir mažų vaikų IT prietaisų naudojimo rekomendacijas, kuriose tėvams siūloma smarkiai riboti mažųjų prie ekranų praleidžiamą laiką, tačiau specialistai, dirbantys su šeimomis ir mažais vaikais pastebi, kad šių rekomendacijų dažnai nepaisoma. Tai skatina mokslininkus tirti ne vien IT poveikį vaikų raidai, bet ir veiksnius, susijusius su intensyvesniu nei rekomenduojama IT naudojimu vaikystėje.

Šiaurės Vakarų universiteto tyrėjai (JAV) 2013 metais apklausė 2300 kūdikių ir vaikų iki aštuonerių metų tėvus apie jų vaikų bei jų pačių IT prietaisų (televizoriaus, kompiuterio, išmaniojo telefono ir planšetės) naudojimą siekdami nustatyti, kiek vaikų IT naudojimo įpročiai susiję su jų tėvų naudojimo įpročiais bei nuostatomis IT atžvilgiu. Kadangi vaikai mokosi mėgdžiodami suaugusiuosius, be to, tėvai grindžia savo tėvystės praktikas remdamiesi savo požiūriu į tai, kas jų vaikams naudinga ir kas - žalinga, tyrėjai prognozavo, kad intensyvesnis vaikų IT naudojimas bus susijęs su intensyvesniu tėvų IT naudojimu ir palankesniu tėvų požiūriu į IT.

Tyrime dalyvavę vaikai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes – iki dvejų metų, nuo dvejų iki penkerių metų ir nuo šešerių iki aštuonerių metų. Atsižvelgiant į tai, kiek laiko tėvai teigė patys praleidžiantys naudodamiesi IT įrenginiais, jie priskirti atitinkamo IT įrenginio „mažo intensyvumo naudojimo“ „vidutinio intensyvumo naudojimo“ ir „intensyvaus naudojimo“ grupei. Tėvai taip pat suskirstyti į palankiai ir nepalankiai vertinančius IT poveikį vaikų raidai.

Nustatyta, kad sąsajos tarp vaikų ir jų tėvų IT naudojimo priklausė tiek nuo vaikų amžiaus, tiek nuo IT įrenginio rūšies. Nors visų amžiaus grupių vaikai praleisdavo daugiau laiko prie atitinkamo IT įrenginio tada, kai daugiau laiko prie to paties įrenginio praleisdavo jų tėvai, sąsajos buvo stipriausios mažiausių vaikų grupėje. Kūdikiai ir vaikai iki dvejų metų, kurių tėvai priklausė „intensyvaus naudojimo“ grupei prie televizorių ekranų praleisdavo dvigubai daugiau, o prie kompiuterių ekranų net penkis kartus daugiau laiko nei „vidutinio intensyvumo naudojimo“ grupei priskirtų tėvų vaikai! Tėvų požiūris į IT pasirodė esąs ne mažiau reikšmingas: palankiau technologijas vertinančių tėvų vaikai prie ekranų praleisdavo daugiau laiko, net ir tuomet, kai patys tėvai nebuvo aktyvūs IT naudotojai.

Šaltinis: Lauricella, A., R., Wartella, E., Rideout, V. (2015) Young childrens screen time: The complex role of parent and child factors. Journal of Applied Developmental Psychology, 36, 11-17.