Nauji įrašai

Maži vaikai ir IT naudojimas: Amerikos pediatrų akademijos rekomendacijos

Amerikos pediatrų akademijos išplatintame pranešime (2016) teigiama, kad technologinės naujovės daro vis didesnę įtaką mažiems vaikams, nesvarbu, ar kalbėsime apie jų pažintinę ir emocinę raidą, ar sveikatos rodiklius. Išanalizavę įvairių tyrimų rezultatus specialistai pateikia rekomendacijas tėvams, gydytojams bei technologijas kuriančių įmonių atstovams.

Teigiama, kad yra pakankamai įrodymų, jog vaikams iki 18-24 mėn. amžiaus reikėtų vengti duoti IT prietaisus (išskyrus tuos atvejus, kai bendraujama su toli esančiais artimaisiais); 2-5 metų vaikams turi būti taikomi griežti laiko apribojimai naudoti IT prietaisus (iki 1 val. per dieną). Be to, būtina nepamiršti, kad vaikai turi būti aktyviai skatinami įsitraukti ir į kitas veiklas, kurios būtų naudingos jų fizinei bei psichikos sveikatai. Tėvai, siekdami didžiausios teigiamos IT naudos jų vaikui, turėtų ne tik parinkti edukacinio ir prosocialaus turinio informaciją, bet ir kartu su vaiku ją aptarti. Taip pat labai svarbus IT naudojimas socialiniais tikslais ar ugdant vaiko kūrybiškumą. Vaikus būtina supažindinti, kaip saugiai naudotis IT prietaisais. Labai svarbi ir turimų skaitmeninių programų kokybė, reikia vengti greitai besikeičiančių vaizdų, trikdančio ar smurtinio pobūdžio turinio elementų.

Vis dėlto atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad be reguliuojamo turinio ir įrenginių naudojimo trukmės, tėvai turėtų namų aplinkoje sukurti tam tikras erdves ir laiką, kuomet IT įrenginiai yra neprieinami ar visiškai išjungti. Pabrėžiama, kad tai ypač svarbu, kuomet vaikas miega ar užsiima kita, su IT nesusijusia, veikla (valgo, žaidžia, skaito ar bendrauja). Apskritai nepatartina vaikams leisti naudotis IT prietaisais likus 1 val. iki miego. Reikia ribotai naudoti IT prietaisus kaip vienintelį vaiko nuraminimo šaltinį, nes priešingu atveju vaikas neišmoks kitų emocijų reguliavimo būdų.

Šaltinis: AAP (American Academy of Pediatrics) Council on Communications and Media (2016). Media and Young Minds. Pediatrics, 138(5):e20162591. doi: 10.1542/peds.2016-2591

Šiuo metu vykdomame tyrime “Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata” Jūsų pagalba norime sužinoti, kokios yra Lietuvos mažų vaikų naudojimosi įvairiais mobiliais prietaisais apimtys. Be to, mus domina ir tai, kaip ir kiek IT prietaisų naudojimas siejasi su vaikų raida, pažinimo bei savireguliacijos gebėjimais.