Nauji įrašai

Išmaniosios technologijos ir paauglių elgesio problemos

Remiantis Pietų Korėjos mokslininkų atliktu tyrimu, kuriame dalyvavo 195 paaugliai, nustatyta, kad dažnas išmaniųjų technologijų naudojimas sukelia paauglių elgesio problemų. Tyrimo metu dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes: retai besinaudojantys internetu ir išmaniaisiais telefonais; dažnai besinaudojantys internetu ir išmaniaisiais telefonais; retai besinaudojantys internetu, tačiau dažnai besinaudojantys išmaniaisiais telefonais; dažnai besinaudojantys internetu, tačiau retai besinaudojantys išmaniaisiais telefonais. Išanalizavus duomenis pastebėta, kad retai besinaudojantys internetu ir išmaniaisiais telefonais lyginant su kitomis grupėmis turi mažiau elgsenos problemų ir rečiau skundžiasi somatiniais simptomais, jiems yra lengviau sukaupti ir išlaikyti dėmesį, nei kitoms grupėms. Dėl to labai svarbu išsiaiškinti ir nustatyti naudojimosi išmaniosiomis technologijomis ribą, kuri leistų užtikrinti normalią ne tik fizinę, bet ir psichologinę vaiko raidą.

Šaltinis: Brauser, D. (2013). Smartphone 'Addiction' May Affect Adolescent Development. Žiūrėta: http://www.medscape.com/viewarticle/804666.